book การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรระดับ luxury ชานเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาความเป็นไปได้บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 การพัฒนาโครงการ ,บ้านจัดสรร ,การศึกษาความเป็นไปได้ ,บ้านเดี่ยว ,ชานเมืองกรุงเทพมหานคร ,ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ,Project development ,Housing development ,Feasibility study ,Single house ,Suburbs of Bangkok ,Prannok-Phutthamonthon Sai 4 Road

book
จำนวนผู้เข้าชม 215

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง