book สภาพทั่วไปและโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนชุมชน ,การศึกษา -- ไทย ,บ้านเสี้ยว (อุตรดิตถ์) ,สารนิพนธ์

book
จำนวนผู้เข้าชม 75

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง