book ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ป.ช., ป.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2556 ยสวดี อัมพรไพศาล, ท่านผู้หญิง, 2450-2555 ,อัมพรไพศาล (นาม) ,ยสวดี อัมพรไพศาล, ท่านผู้หญิง, 2450-2555 -- การท่องเที่ยว ,ครู -- ไทย -- ชีวประวัติ ,หนังสืองานศพ ,หนังสืออนุสรณ์งานศพ ,Cremation

book
จำนวนผู้เข้าชม 270

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง