book คำแปลร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพว่าด้วยพันธะธรรม (มาตรา 388 ถึง 1128) ต้นฉบับตรวจแก้ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2464 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2465 Draft civil code

book
จำนวนผู้เข้าชม 332

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง