book การผลิตสามก๊กในบริบทของสังคมไทย พ.ศ. 2480-2550 สามก๊ก ,วรรณกรรมยอดนิยม ,การแปลและดัดแปลงสามก๊กให้มีความเป็นไทย ,วิเคราะห์สามก๊กกับสังคมและการเมืองไทย ,การผลิตสามก๊กในเชิงประยุกต์

book
จำนวนผู้เข้าชม 728

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง