book พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวันพระราชทานเพลิงศพ ขุนตำรวจโท พระสุริยะภักดี ณ ฌาปนสถานวัดโสมนัศวิหาร วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 สุริยะภักดี, ขุนตำรวจโท พระ, 2431-2519 , ตำรวจ , ตำรวจหลวงรักษาพระองค์ , กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ , หนังสืองานศพ , หนังสืออนุสรณ์งานศพ , Cremation , วัดบวรนิเวศวิหาร , Wat Bowonniwet Vihara , หนังสืออนุสรณ์งานศพวัดบวรนิเวศวิหาร , หนังสืองานศพวัดบวรนิเวศวิหาร , ห้องสมุดหนังสืออนุสรณ์งานศพวัดบวรนิเวศวิหาร , ห้องสมุดหนังสืองานศพวัดบวรนิเวศวิหาร

book
จำนวนผู้เข้าชม 478

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง