book การจัดการของสื่อสถาบันที่นำเสนอเนื้อหาประเภทเรื่องจริงที่ไม่เป็นความจริงแท้: รายงานวิจัย การนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงแท้ ,จริยธรรมสื่อ ,การทำหน้าที่ของสื่อ ,การนำเสนอข้อเท็จจริง ,วิจัย ,Research

book
จำนวนผู้เข้าชม 133

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง