book อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ฉันทพานิชย์ ณ เมรุวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 เวลา 17.00 น. จิรศักดิ์ ฉันทพานิชย์, 2492-2547 ,ฉันทพานิชย์ (นาม) ,อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- ชีวประวัติ ,ธรรมะ (พุทธศาสนา) ,หนังสืองานศพ ,หนังสืออนุสรณ์งานศพ ,Cremation

book
จำนวนผู้เข้าชม 25

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • ข้อความเสียง {{no_rec}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง